ชาวชลบุรีห้ามพลาด !! ไม่มีเลขที่บ้านก็ขอ มิเตอร์ไฟฟ้า จาก กฟภ. ได้

มิเตอร์ไฟฟ้า

ขอบอกเลยว่าเมื่อบ้านสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้เวลาของการเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่สักที แต่จะอยู่ได้อย่างไรถ้ายังไม่ติดตั้งไฟฟ้า เดอะแกรนด์จะพาคุณมาดูว่าขั้นตอนและวิธีการขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำยังไง ถึงแม้จะไม่มีเลขที่บ้านก็สามารถขอได้ รวมถึงมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง หาคำตอบทั้งหมดได้ที่นี่

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอมิเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีเลขที่บ้าน

 1. เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า
 2. ผู้ขอใช้ไฟฟ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า
 3. ผู้เช่า หรือผู้เช่าซื้อสถานที่ใช้ไฟฟ้า
 4. ผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า

เอกสารที่ผู้ขอมิเตอร์ไฟฟ้าต้องนำมาแสดง กรณีไม่มีเลขที่บ้าน

 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน), สัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน)
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า
 7. ใบยินยอมผ่านที่หรือใบยินยอมในกรณีต่างๆ (กรณีผ่านที่ดินผู้อื่น), สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านขอผู้ยินยอม
 8. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

หลักฐานการขอ มิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราว (สำหรับใช้ในการก่อสร้าง)

 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)
 4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
 5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

**หมายเหตุ การขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอ้าท์หรือเบรกเกอร์ตามขนาดมิเตอร์มาในวันชำระเงินด้วย

ขั้นตอนการขอ มิเตอร์ไฟฟ้า แบบไม่มีเลขที่บ้าน

 1. หลังจากได้รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบการเดินสายไฟในอาคาร หากยังไม่เดินสายไฟฟ้าให้เดินสายให้เรียบร้อยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
 2. เมื่อตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการเดินสายไฟที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ถ้าการเดินสายไฟไม่ถูกต้อง ไม่ปลอดภัยก็จะแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบอีกครั้ง โดยค่าธรรมเนียมนั้นการไฟฟ้าจะกำหนดไว้ตามประเภทและขนาดของมิเตอร์ที่ขอติดตั้ง
 3. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน

มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มาถึงขั้นตอนของการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมาจากมาตรการพิเศษของรัฐที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบ้านพักอาศัย และกิจการขนาดเล็ก ลองมาทำความเข้าใจรายละเอียดของมาตรการนี้กันก่อนว่า เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร และใครจะเป็นผู้ได้เงิน

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่เรียกติดปากว่า เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า คือค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้า โดยเงินก้อนนี้จะเสียครั้งแรกเมื่อยื่นขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และจะคืนให้เมื่อมีการยกเลิกการใช้ไฟฟ้า

แล้วทำไมต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าล่ะ สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น หากบ้านของเราไม่ยอมจ่ายค่าไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าจะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นแทน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทุก 5 ปี โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย)

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าต้องเสียเท่าไหร่

อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะเสียตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (บ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก)
 2. มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (เป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้กัน)
 3. มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท (บ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด)
 4. มิเตอร์ขนาด 15(45) เฟส 3 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท (บ้านพักส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้)

สำหรับขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ จะคืนเงินหลักประกันเต็มจำนวน พร้อมดอกผล (หรือไม่รับคืนก็ได้ ก็ยังคงได้ดอกผลต่อไป) โดยต่อไปจะไม่มีการเรียกเก็บหลักประกันกับผู้ใช้รายใหม่ (เฉพาะประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก)

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดี ๆ เกี่ยวกับบ้าน เพียงแค่เข้ามาที่ เดอะแกรนด์ รับรองว่าได้รับความรู้แบบที่คุณหาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน

อ้างอิง 1 : www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟการไฟฟ้าต้องทำอย่างไร-23323 

#โครงการ บ้านแฝด ชลบุรี #บ้าน เดี่ยว ชลบุรี #โครงการบ้านชลบุรี  #โครงการ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ชลบุรี #บ้าน เดี่ยว ชั้น เดียว ชลบุรี  #หมู่บ้าน เดอะ แก รน ด์  #หมู่บ้าน ชลบุรี #บ้านเดี่ยว บางแสน  #บ้านใหม่ชลบุรี #เดอะแกรนด์ #เดอะแกรนด์ อมตะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุ๊กกี้นี้เพื่อเก็บวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  คุ๊กกี้นี้เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จำนวนผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์

Save