Category Archives: ข่าวสาร

บทสัมภาษณ์ จากเว็บไซต์บ้านดี

บทสัมภาษณ์เอเวสท์

“บ้านต้องเป็นบ้าน เพราะเราเชื่อว่าบ้านต้องอยู่ไปชั่วชีวิต” เปิดใจแนวคิดการทำโครงการของผู้บริหาร บริษัท เอ-เวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยเว็บไซต์บ้านดี