เตรียมพร้อมกู้เงินซื้อบ้าน

แนวคิดโครงการ-เดอะแกรนด์-บางแสน ดูทีวี1

1. จะกู้เงินต้องรอบคอบ ผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสด จึงมักจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน  คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้าน หรือได้ตัดสินใจซื้อและผ่อนดาวน์ค่าซื้อบ้านมาระยะหนึ่งแล้ว ช่วงต่อมาคุณก็จะต้องหาเงินกู้ในส่วนที่ขาดเพื่อชำระราคาให้กับผู้ขาย  ซึ่งในการกู้เงิน  จำเป็นที่จะต้องกระทำอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความฝันในการมีบ้านเป็นของตนเองเป็นความจริง อย่างยั่งยืน  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการผ่อนชำระเงินงวดตามมาในภายหลัง  การกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน มีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจ หรือตัดสินใจหลายประการ  เช่น จะกู้จำนวนเท่าใด  จะกู้ระยะเวลานานเท่าใด  จะกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวดีกว่า จะต้องผ่อนชำระเงินงวดเท่าใด  เงินงวดที่ผ่อนสัมพันธ์อย่างไรกับวงเงินกู้ ระยะเวลากู้ และอัตราดอกเบี้ย   การกู้เงินต้องใช้หลักฐานอะไร  ในการกู้เงินต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  เช่น  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ เหล่านี้เป็นต้น

2.    คุณจึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงื่อนไขการกู้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น