ชี้ 3 ทางเลือกช่วยเหลือกรณีผ่อนต่อไม่ไหว หลังโควิด-19

เก็บเงินกู้บ้าน

สำหรับผู้ที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยไปก่อนหน้านี้ แล้วได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปัจจุบันมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเฟสที่ 2 ออกมา ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของสินเชื่อบ้าน สามารถเลือกจ่ายได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

– ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

– ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

– ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน

Cr.ddproperty.com