ขอสินเชื่อบ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุยในยุคโควิด-19

บ้านตัวอย่าง เดอะแกรนด์5

รู้เกณฑ์ที่แบงก์ใช้พิจารณาสินเชื่อในยุคโควิด-19

เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อในยุคโควิด-19 ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือภาพรวมเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มหดตัว จึงส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ตลอดจนผู้ที่ทำงานอยู่ในธุรกิจเหล่านี้ที่อาจได้รับผลกระทบ จากเดิมที่เคยทำงานแล้วมีค่าโอที ค่าล่วงเวลา ก็อาจถูกปรับลด กระทบต่อรายได้และความสามารถในการจ่าย แต่อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินยังคงปล่อยกู้ตามเกณฑ์ปกติ เพียงแต่โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจมันหดตัวเท่านั้นเอง

 

3 คุณสมบัติชี้ชะตา ขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

สำหรับผู้ที่จะยื่นกู้ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในช่วงนี้ ในเบื้องต้นสถานบันการเงินจะพิจารณาจาก 3 คุณสมบัติ ซึ่งจะเป็นตัวบอกได้ว่าผู้กู้จะกู้ผ่านหรือไม่ผ่าน ดังนี้

1. อายุ ผู้กู้สินเชื่อบ้านต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

2. ความสามารถในการชำระหนี้ ผู้กู้ต้องมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ เช่น ถ้าเป็นพนักงานประจำต้องรายได้เข้ามาทุกเดือน ไม่ถูกลดค่าโอที ค่าล่วงเวลา หรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ ยังมีกระแสเงินสด (Cash Flow) เข้ามา แม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19

3. ประวัติทางการเงิน ผู้กู้ที่มีภาระผ่อนบ้านหรือผ่อนรถ หากที่ผ่านมามีประวัติทางการเงินดีมาโดยตลอด เวลาขอกู้จะมีโอกาสจะผ่านสูงกว่าผู้ที่มีประวัติเคยค้างชำระ

ทั้งนี้ การค้างชำระมีตั้งแต่ลืมจ่าย หรือแม้กระทั่งค้างชำระเกิน 3 เดือนแล้วถูกฟ้อง แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากต้องการยื่นขอสินเชื่อบ้านใหม่ ผู้กู้จะต้องไปชำระหนี้ทั้งหมดหรือปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่มีการค้างชำระไว้เสียก่อน

จากนั้นนำใบเสร็จที่มีการชำระเรียบร้อยแล้วไปยื่นกับสถาบันการเงินที่จะขอสินเชื่อใหม่อีกครั้ง ซึ่งบางแห่งใช้เกณฑ์พิจารณา 1 ปีหลังจากชำระหนี้ ถึงจะขอสินเชื่อใหม่ได้ แต่บางแห่งอาจใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกัน

Cr.ddproperty.com