กู้เงินเพื่อซื้อบ้านแล้วไม่ผ่านการพิจารณา จะมีโอกาสยื่นกู้อีกไหม

บ้านจัดสรร , บ้านจัดสรร ชลบุรี่ , โครงการเดอะแกรนด์, ,บ้านเดี่ยวชั้นเดียว, บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, บ้านแฝด 2 ชั้น,
  • โดยทั่วไปแล้วสาเหตุที่กู้ไม่ผ่านมีสาเหตุเนื่องจาก ธนาคารจะกำหนดให้เงินผ่อนค่างวด ผ่อนบ้านไม่เกิน 40 % ของรายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งไม่ได้หมายถึงรายได้รวมทั้งหมดที่ผู้กู้ได้รับ แต่จะเป็นรายได้ที่หักภาระหนี้ต่อเดือนทั้งหมดแล้ว หากพบว่า รายได้สุทธิของคุณไม่เพียงพอที่จะกู้ ผู้กู้ต้องหา “ผู้กู้ร่วม” มาช่วยทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระมีมากขึ้น หรืออาจจะลดภาระหนี้ของคุณ เช่น ไปปิดบัญชีบัตรเครดิต บัญชีเงินกู้สหกรณ์ หรือไม่ก็ลดขนาดและราคาของบ้านลงมา ให้สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ
  • หากกู้เงินเพื่อซื้อบ้านแล้วไม่ผ่านการพิจารณา จะทำอย่างไรดี และมีโอกาสยื่นกู้อีกไหม โดยทั่วไปแล้วสาเหตุที่กู้ไม่ผ่านมีสาเหตุเนื่องจาก ธนาคารจะกำหนดให้เงินผ่อนค่างวด ผ่อนบ้านไม่เกิน 40 % ของรายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งไม่ได้หมายถึงรายได้รวมทั้งหมดที่ผู้กู้ได้รับ แต่จะเป็นรายได้ที่หักภาระหนี้ต่อเดือนทั้งหมดแล้ว หากพบว่า รายได้สุทธิของคุณไม่เพียงพอที่จะกู้ ผู้กู้ต้องหา “ผู้กู้ร่วม” มาช่วยทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระมีมากขึ้น หรืออาจจะลดภาระหนี้ของคุณ เช่น ไปปิดบัญชีบัตรเครดิต บัญชีเงินกู้สหกรณ์ หรือไม่ก็ลดขนาดและราคาของบ้านลงมา ให้สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ