7 ลักษณะ ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี อยู่แล้วมีแต่ร่ำรวย

feng-shui-good-home

  การสร้างบ้านหรือเลือกซื้อบ้านใหม่ สำหรับคนทั่วไปจะมุ่งเน้นเลือกซื้อตามทำเลและราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ แต่หากผู้อ่านต้องการบ้านที่ดี อยู่แล้วร่ำรวย อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง การเลือกบ้านแบบคนทั่วไปอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพิ่ม เพื่อให้บ้านเป็นส่วนกระตุ้นโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย ทางโครงการได้คำนวณการสร้างเพื่อให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ลูกค้า ได้อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง และร่มเย็นเป็นสุข   อยู่แล้วร่ำรวยโดยที่ลูกค้า สามารถเขามารับชม โครงการต่าง ๆ ของเราได้

ฮวงจุ้ยบ้านดี ถนนเข้าออกได้หลายทาง

feng-shui-home-D-3--620x349

กฎข้อนี้สามารถใช้ได้ทั้งการเลือกซื้อบ้าน อาคารทุกประเภทหรือเลือกซื้อที่ดิน เพราะทำเลที่ตั้งบ้านฮวงจุ้ยดี จำเป็นต้องมีถนนทางเข้าที่กว้าง ขับขี่ได้อย่างสะดวก และหากเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสายอื่น ๆ ได้อีกหลายเส้น จะยิ่งส่งเสริมโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

  จะว่าไปแล้วกฎข้อนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เพราะหากสามารถเข้าออกได้หลายทาง จะทำให้เกิดกระแสหมุนเวียนมาก กระแสที่เป็นรูปธรรม คือ กลุ่มคน กลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึงธุรกิจของเราได้อย่างสะดวก แต่หากทำเลดังกล่าวเป็นซอยตัน ซอยแคบ โอกาสที่ผู้คนจะรู้จักหรือพบเห็นก็จะน้อยลงไปมาก ยิ่งหากซอยตันและบ้านอยู่ท้ายซอยให้สังเกตได้เลยว่า บ้านท้ายซอยโดยส่วนมากจะรกรุงรัง ไม่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งเกิดจากการขาดพลังงานที่ดีนั่นเองครับ

feng-shui-home-D-1--620x348

จากภาพด้านบนนี้ เป็นตัวอย่างภาพรวมของฮวงจุ้ยเมือง จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าเมืองใด ๆ ก็ตาม จุดที่เจริญที่สุดจะเป็นจุดที่ถนนหลาย ๆ สายมาบรรจบเข้าหากัน ในตัวอย่างนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ โซนที่เจริญที่สุดคือโซนคูเมือง และเส้นที่เจริญมากที่สุดในคูเมืองคือถนนราชดำเนิน หรือเส้นประตูท่าแพนั่นเองครับ แต่หากเป็นบ้านไม่จำเป็นต้องทำเลดีขนาดนี้นะครับ ผู้เขียนเพียงต้องการยกตัวอย่างทำเลใหญ่ ๆ เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน แค่ให้มีทางเข้าออกสะดวกก็ช่วยให้ฮวงจุ้ยดีขึ้นและ และหากจำเป็นต้องอยู่ซอยตัน ให้เลือกแปลงบ้านที่อยู่โซนปากซอยเท่านั้น หากอยู่สุดซ้อยย่อมไม่ดีอย่างแน่นอนครับ

ฮวงจุ้ยบ้านดี เพราะมีระยะร่นหน้าบ้าน

โดยปกติระยะร่นหน้าบ้าน พรบ.ควบคุมอาคารจะกำหนดไว้ตามประเภทอาคาร ซึ่งแต่ละประเภทจะมีระยะร่นแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยมีระยะร่นประมาณ 2 เมตร แต่หากมองตามหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ระยะร่นเพียง 2 เมตร ยังไม่เพียงพอต่อการรับกระแสพลังงานเพื่อมาช่วยกระตุ้นให้กับตัวบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่า บ้านที่ดีต้องมี “เหม่งตึ๊ง” คำว่า เหม่งตึ๊ง แปลง่าย ๆ ก็คือ ลานกักเก็บพลังงาน อาจเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านหรือลานกลางแจ้ง

  กรณีบ้านชั้นเดียว ควรเว้นระยะร่นไว้ประมาณ 3-4 เมตรขึ้นไป หรือหากเป็นบ้าน 2 ชั้น ควรเว้นระยะประมาณ 4 เมตรขึ้นไป ยิ่งเหม่งตึ๊งมีความโปร่ง กว้างมาก ยิ่งสามารถกักเก็บพลังงานไว้ได้มาก และไม่ควรถมดินหรือเทพื้นในลักษณะลาดเทออกนอกบ้าน แต่ให้พื้นเรียบเสมอ กรณีลาดเอียงให้เว้นเฉพาะทางขึ้นรถเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะทำให้กระแสไหลออกนอกบ้านได้ครับ

ฮวงจุ้ยบ้านดี หน้าบ้านต้องโปร่งโล่ง

นอกจากการเว้นระยะร่นเพื่อสร้างเหม่งตึ๊งแล้ว สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือความโปร่ง โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ โดยเฉพาะตำแหน่งประตูบ้านต้องโปร่งโล่งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กรณีมีต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ มาบดบัง ให้ทำการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเหล่านั้นออก มิเช่นนั้นจะเป็นส่วนกีดขวางพลังงาน ทำให้ขัดโชค ขัดลาภ แต่หากหน้าบ้านโปร่ง พลังงานจะเก็บสะสมได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีติดขัดครับ

 

  จุดเล็ก ๆ ที่หลายบ้านมักจะละเลย เช่น การตากผ้าหน้าบ้าน การวางรองเท้ารกขวางประตู หรือวางของใช้เกะกะ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกับฮวงจุ้ยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จัดเก็บให้เป็นระเบียบ เลือกที่จะตากผ้าบริเวณด้านข้าง หลังบ้าน หรือมีห้องตากผ้าโดยเฉพาะจะยิ่งดีมากครับ

The-Grand-Amata-รับแขก

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี หลังบ้านต้องหนักแน่น

สำหรับพื้นที่หลังบ้าน ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีควรมีความหนักแน่นเป็นปึกแผ่น เนื่องจากหลังบ้านเป็นตำแหน่งบารมี จึงควรออกแบบในลักษณะเอื้อต่อการเกื้อหนุน หากอิงความเชื่อโบราณของไทยจะนิยมให้ปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่หมายถึงการมีผู้สนับสนุน ส่งเสริมด้านบารมี แต่ทางฮวงจุ้ยชื่อไม้มงคลจะไม่มีผลต่อกันนะครับ บริบทของความเป็นปึกแผ่นสื่อถึงลักษณะทรงสูง ปิดมิดชิดหรือเป็นลักษณะเนินเขา

 

  พื้นดินหลังบ้านจึงควรสูงกว่าโซนหน้าบ้านเล็กน้อย มีกำแพงปิดทึบ หลังบ้านที่ดีควรสงบนิ่ง ไม่มีกระแสพุ่งเข้ามา เช่น หลังบ้านไม่ควรเป็นถนน, หลังบ้านไม่ควรมีน้ำไหลผ่าน เพราะหากมีกระแสมาจากหลังบ้านจะทำให้ผู้อยู่อาศัยขาดความสงบ ชีวิตวุ่นวาย แต่หากหลังบ้านสงบ หนักแน่น มิดชิด จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดการสั่งสมบารมี สั่งสมโชคลาภทรัพย์สมบัติได้เป็นอย่างดี

ฮวงจุ้ยบ้านดี รูปทรงบ้านต้องสมดุล

 ลักษณะบ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย เป็นบ้านที่มีความสมดุลทุก ๆ ทิศทาง เพราะทุกทิศสามารถตีความหมายตามหลักเบญจธาตุและระบบปราณ 8 ทิศได้ หรือหากท่านใดต้องการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านอย่างละเอียด ซินแสจะหาจุดศูนย์กลางของบ้านเพื่อคำนวณองศาทิศทางแต่ละทิศ เพื่อจัดฮวงจุ้ยบ้านให้เกิดความสมดุล

 

  บ้านที่หาจุดกึ่งกลางได้ดีจึงเป็นบ้านลักษณะสี่เหลี่ยม ไม่มีด้านใดเว้าแหว่ง เพราะการเว้าแหว่งของตัวบ้านจะทำให้พลังงานขาดหาย ไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงหรือขาดความสมดุลนั่นเองครับ ทั้งนี้ การเว้าแหว่งของตัวบ้านจะไม่ได้กระทบกับสมาชิกทุกคนในบ้าน แต่จะกระทบกับบุคคลที่มีดวงธาตุตรงกับทิศนั้น ๆ ซึ่งบ้านไอเดียจะเขียนมาให้อ่านกันอีกครั้งในบทความต่อ ๆ ไป นอกจากนี้..รูปทรงบ้านที่ดีไม่ควรมีรูปทรงและหน้าตาแปลกมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เสียสมดุลได้ง่ายกว่าบ้านทรงกล่องทั่วไปครับ

The-Grand-Amata หน้าบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้านดี หลังคาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

 นอกจากรูปทรงบ้านแล้ว หลังคาบ้านซึ่งเป็นส่วนปกคลุมตัวบ้านมีผลในทางฮวงจุ้ยเช่นกันครับ หลังคาบ้านที่ดีควรออกแบบในลักษณะเรียบง่าย สามารถทำได้ทุกประเภท ทั้งหลังคา Slab, ปั้นหยา, จั่วและหมาแหงน แต่ต้องเป็นผืนเดียวกันตลอดทั้งอาคาร ไม่ควรทับซ้อนหรือมีหลายชั้นมากเกินไป

 

  หากมองในมุมของงานก่อสร้าง การมีหลังคาซ้อนทับกันหลายชั้น มักก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมภายหลัง อีกทั้งยังเป็นจุดเสี่ยงต่อการทำรังของนกพิราบและนกกระจอกอีกด้วย การมีหลังคาที่เรียบง่าย จึงสามารถดูแลรักษาได้ง่ายกว่า และยังช่วยให้รูปทรงบ้านเกิดสมดุลที่ดีครับ

ฮวงจุ้ยบ้านดี ภายในโปร่ง สว่าง

 ข้อนี้หลาย ๆ บ้านมักละเลยไม่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะบ้านยุคใหม่ที่เน้นปิดม่านไว้อย่างมืดทึบ ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีควรจัดแสงสว่างไว้อย่างเหมาะสม แสงสว่างหลัก ๆ มาจากแสงธรรมชาติ แต่หากจุดไหนแสงธรรมชาติเข้าไม่ถึง ให้ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟมาทดแทน โดยเฉพาะโถงภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องครัว และบริเวณหน้าบ้านควรให้มีแสงสว่างอยู่เสมอ

 

  ช่วงที่ผู้เขียนได้เรียนตำราฮวงจุ้ยจากอาจารย์ซินแส อาจารย์ยังเคยกล่าวไว้ว่า “อย่างกที่จะเปิดไฟ เพราะบ้านที่มืดนั้นอับจน แต่บ้านที่สว่างจะร่ำรวย” การเปิดไฟให้บ้านสว่างแม้จะสิ้นเปลืองค่าไฟ แต่ก็ช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีแนวทางในการหาเงิน หาความเจริญรุ่งเรืองเข้าบ้านได้ จึงคุ้มค่ากับการลงทุนครับ

The-Grand-Amataห้องนอน2

คำแนะนำทั้ง 7 ข้อนี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่สามารถปรับใช้ได้กับทุก ๆ อาคาร ทั้งบ้าน สำนักงาน โรงงานและอาคารพักอาศัยทุก ๆ ประเภท ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม หรือกรณีที่ต้องการหาซื้อบ้านและที่ดินใหม่ หากนำความรู้ทั้ง 7 ข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ บ้านหรือที่ดินที่ซื้อมา จะเป็นทรัพย์ที่ดีต่อฮวงจุ้ย ย่อมส่งผลให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนครับ ในเนื้อหาถัดไป เราจะมาเรียนรู้กันว่า “บ้านลักษณะ ฮวงจุ้ยไม่ดี ยิ่งอยู่ยิ่งจน” ติดตามอ่านกันที่เว็บไซต์บ้านไอเดียนะครับ

Cr.banidea.com

ผู้เขียน : อภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุ๊กกี้นี้เพื่อเก็บวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

    คุ๊กกี้นี้เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จำนวนผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์

Save